A http://telekovacsi.nagykovacsi.hu web oldal tulajdonosa és üzemeltetője Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. Az oldal létrehozásának célja, hogy megtalálják egymást azok a nagykovácsi lakosok, akik autójuk szabad kapacitását ellenszolgáltatás nélkül felajánlanák és azok, akik ezen szabad kapacitást ellenszolgáltatás nélkül igénybe vennék. A honlap és a rendszer igénybe vétele ingyenes.

 

Jelen Általános Felhasználási Feltételek http://telekovacsi.nagykovacsi.hu weboldalon keresztül elérhető “telekocsi” közvetítő rendszer igénybevételének és Felhasználók általi használatának feltételeit mutatja be.

 

Az ÁFF-ben használat fogalmak:

 

Honlap: http://telekovacsi.nagykovacsi.hu

 

Üzemeltető: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

 

Rendszer: Az informatikai rendszer valamint a használatát lehetővé tevő Honlap

 

Autós: Olyan regisztrált felhasználó, aki meghirdeti szabad helyeit (autós hirdetést ad fel)

 

Utas: olyan regisztrált felhasználó, aki helyet foglal valamelyik Autósnál

 

Felhasználó: a Rendszerben regisztrált személy, Autós vagy/és Utas

 

Regisztráció: a Rendszerben a “Regisztráció” menüpont alatt található adatok kitöltése, majd az Üzemeltetőnek történő továbbítása a “Regisztrálok” gombra történő kattintással

 

Felhasználónév: a Felhasználó által a Regisztráció során választott, egyedi azonosításra szolgáló név, a Felhasználó tevékenysége a Rendszerben ezen a néven jelenik meg

 

Profillap: A felhasználóval kapcsolatos információk, értékelések megjelenítésének helye

 

Üzemeltető jogosult jelen ÁFF-et a Rendszer Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatás a Honlapon való közzététellel valósul meg, a módosított ÁFF hatálybalépését megelőzően legalább 3 nappal. A Felhasználóval szemben a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Rendszer első használata alkalmával válnak hatályossá. Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosításaival nem ért egyet, regisztrációjának törlésére van lehetőség.

 

Adatkezelés, adattovábbítás:  

 

1. Rendszer a Felhasználók személyes adatait (beleértve az IP címet) bizalmasan kezeli, az adattovábbítás alpontban felsorolt eseteken kívül harmadik félnek nem szolgáltatja ki, és garantálja a törvényes adatvédelem betartását. Az adatok tovább-szolgáltatása rendőrség illetve jogvédő szervek felé megengedett, ha azok bűncselekmény alapos gyanúja miatt adatokat kérnek. A Rendszert teljes körűen csak a regisztrált Felhasználók használhatják. A Regisztrációval a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az ÁFF rendelkezéseit. Személyes adatok csak az Autós és Utas hirdetéseknél jelennek meg, ott is csak a regisztrált Felhasználók férhetnek hozzá. A Rendszerben regisztrált Felhasználók által elérhető információk továbbítása és jogszerűtlen felhasználása tilos, és a rendszer használatából történő kizárást vonja maga után!

 

2. A regisztráció törlésére lehetőség van. Ekkor a felhasználó adatai véglegesen törlődnek.

 

Regisztráció

 

 1. A Rendszer bizonyos szolgáltatásai feliratkozás regisztráció nélkül is elérhetőek minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára. Bizonyos szolgáltatások azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek. A Rendszerbe történő regisztráció díjmentes.
 2. Regisztrálni a Rendszer felhasználói felületeinek egyikén a “Regisztráció” menüpont alatt az adatmezők kitöltésével lehet. Ez utóbbi esetben a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek. A regisztráció szükséges feltétele az ÁFF elfogadása.
 3. Az adatbeviteli hibákból, illetve az adatok szándékolt vagy csalárd módon történő téves megadásából eredő károkért és az adatbevitel közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

Az oldal igénybevételének feltételei

 

A Felhasználó kizárólag abban az esetben jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, ha cselekvőképes személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy, vagy törvényes képviselője kifejezett engedélyével bír. A Regisztrációval a Felhasználó elismeri és szavatolja, hogy az ÁFF-ben foglaltak szerint jogosult a Rendszer igénybevételére.

 

A Felhasználók kötelességei

 

 1. A Rendszer a Felhasználók számára csak saját felelősségre használható.
 2. A Felhasználó felelős a Felhasználónevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan, harmadik személy hozzájutott vagy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát.
 3. A Felhasználó által közzétett tartalom kizárólag a Felhasználó véleményét tükrözi. Tilos olyan tartalom rögzítése a Rendszerbe, amely tévesen azt a látszatot kelti, hogy azt az oldal üzemeltetője jóváhagyta vagy egyetért a Felhasználó által megjelenített tartalommal. A Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban esetlegesen felmerülő károkért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos, magyar jogszabályokat ne sértse.
 4. A Felhasználó maga felel a Rendszerben megadott adataiért, különösen a megadott kapcsolati adatok mint pl. e-mail cím, telefonszám, autóadatok időszerűségéért és helyességéért. A Felhasználó adatainak ellenőrzése nem tartozik Üzemeltetőjének hatáskörébe.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldalon tilos más weboldalak, vagy a Felhasználó saját termékeinek, szolgáltatásainak reklámozása.

 

Az Autósok kötelességei

 

 1. Az Autós az utazás költségeinek megosztása érdekében nem kérhet semmilyen anyagi ellenszolgáltatást az általa szállított Utastól. Az Autós által bejelentett indulás helye és ideje kötelező jellegű. Amennyiben az Autós valamely okból mégsem tudja az utast a megajánlott helyre szállítani, köteles az Utas által megadott elérhetőségeken arról őt tájékoztatni. Az utazás elmaradásából származó károk tekintetében az oldal üzemeltetője mindennemű felelősséget kizár.
 2. Az Autós köteles az oldalon megadott adatait aktuálisan tartani. Amennyiben az Autós valótlan adatokkal szerepeltet, az abból erdő esetleges károk tekintetében az oldal üzemeltetője mindennemű felelősséget kizár.
 3. Az Autós nem köteles az Utasra a megbeszélt találkozási helyen 5 percnél tovább várakozni
 4. Az Autós köteles az oldalon regisztrált gépjárművét folyamatosan az Utasok szállítására és biztonságos közlekedésre alkalmas, műszaki állapotban tartani. Az Autós köteles körültekintően és alaposan meggyőződni róla, hogy a gépjármű jogilag és műszakilag – a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelőn – minden szempontból alkalmas a forgalomban való részvételre. (például, de nem kizárólag: érvényes forgalmi engedéllyel és kötelező biztosítással rendelkezik a jármű, az Autós érvényes vezetői engedéllyel rendelkezzen a járatot bonyolító járműre, stb.)
 5. Az Autós köteles az indulás helyén gépjárművezetésre alkalmas állapotban megjelenni, az utazás időtartama alatt teljes felelősséggel tartozik az Utas biztonságáért.
 6. Az Autós gépjárművének állapotából valamint az Autós állapotából eredő esetleges károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

 Az Utasok kötelességei

Az Utas köteles utazásra alkalmas állapotban megjelenni a megbeszélt helyen és időben, vagy gondoskodni az Autós megfelelő tájékoztatásáról, amennyiben valami okból kifolyólag vagy nem tud időben jelen lenni, vagy eláll utazási szándékától.

 

Értékelés

Az Autósnak és az Utasnak lehetősége van arra, hogy egymást értékeljék a Rendszer e célra szolgáló felületén.

 

Hozzáférés korlátozása

 1. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználók hozzáférésének korlátozására vagy megszüntetésére (regisztrációjuk törlésére), hirdetéseik, illetve az általuk közzétett egyéb tartalmak törlésére, amennyiben a Felhasználó:

a.) tevékenységével más Felhasználó személyes adataival visszaél

b.) nem a valóságnak megfelelő adato(ka)t adott meg

c.) nem rendeltetésszerűen használja a Rendszert

d.) tevékenységével a szolgáltatás működtetését veszélyezteti

e.) más Felhasználók érdekeit szándékoltan megsérti, velük szemben tisztességtelen magatartást tanúsít

 

 Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A Rendszer felhasználói felületein megjelenített tartalom (különös tekintettel, de nem kizárólagosan: logók, szövegek, fényképek, grafikák) szerzői jogainak jogosultja az Üzemeltető. A Rendszerben található tartalom, vagy annak részei nem másolhatók és nem használhatók fel az Üzemeltető kifejezett, írásbeli engedélye nélkül.

 

 Panaszkezelés

A Felhasználó panaszát a telekovacsi@nagykovacsi.hu e-mail címen jelezheti az Üzemeltetőnek, melyre Üzemeltető 10 munkanapon belül válaszol.